Chào mừng bạn đến với Web: TINTUCSO.VN. Tháng 07-2024, Khai giảng các lớp học tại TP.HCM: 1/Các lớp thạc sĩ: QL Kinh Tế, QL Xây Dựng; 2/Đại học ĐT trực tuyến: (vb 1, vb 2, LT); Thi đạt đủ môn được xét TNĐH– KG lớp học mới hàng tháng. Ngành ĐT: CN Luật, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung, Kế toán...; 3/ Lớp BDNVSP GV ĐH, CĐ; Lớp BD theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GV ĐH; 4/Trường Đại học Y tế Công cộng ĐT ngắn hạn cấp chứng chỉ Y tế tại TP.HCM :QL bệnh viện, PP n/c khoa học trong bệnh viện, sư phạm y khoa cơ bản, công tác XH trong bệnh viện, BD theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp chuyên ngành Y tế; 5/BD Ngạch CVC, CV, BD Lãnh đạo, QL cấp phòng; 6/Thi và cấp CC tin học cơ bản/nâng cao 7/ Thi và cấp CC nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa/quốc tế; 8/ Thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh B1
>>TIN BÀI QUA ẢNH<<

TUYỂN SINH CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN CẤP CHỨNG CHỈ NGÀNH Y TẾ VÀ BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP NGÀNH Y TẾ NĂM 2024 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG TỔ CHỨC TẠI TP.HCM- THÁNG 07/2024

TUYỂN SINH  CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN CẤP CHỨNG CHỈ NGÀNH Y TẾ VÀ BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP NGÀNH Y TẾ NĂM 2024 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG TỔ CHỨC TẠI TP.HCM

v  Hình thức học và thi: Online

1/Các khóa ngắn hạn cấp chứng chỉ

2/Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Liên hệ:      *0918230509 Thầy Sơn

       *0909979811 Cô Lan
Email: maisonnapa@gmail.com