Chào mừng bạn đến với Web: TINTUCSO.VN. Tháng 07-2024, Khai giảng các lớp học tại TP.HCM: 1/Các lớp thạc sĩ: QL Kinh Tế, QL Xây Dựng; 2/Đại học ĐT trực tuyến: (vb 1, vb 2, LT); Thi đạt đủ môn được xét TNĐH– KG lớp học mới hàng tháng. Ngành ĐT: CN Luật, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung, Kế toán...; 3/ Lớp BDNVSP GV ĐH, CĐ; Lớp BD theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GV ĐH; 4/Trường Đại học Y tế Công cộng ĐT ngắn hạn cấp chứng chỉ Y tế tại TP.HCM :QL bệnh viện, PP n/c khoa học trong bệnh viện, sư phạm y khoa cơ bản, công tác XH trong bệnh viện, BD theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp chuyên ngành Y tế; 5/BD Ngạch CVC, CV, BD Lãnh đạo, QL cấp phòng; 6/Thi và cấp CC tin học cơ bản/nâng cao 7/ Thi và cấp CC nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa/quốc tế; 8/ Thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh B1
>>TIN BÀI QUA ẢNH<<

Tìm hiểu: Chương trình đào tạo Thạc Sĩ Quản lý đất đai

 
Tìm hiểu: Chương trình đào tạo Thạc Sĩ Quản lý đất đai

 

I/. Đào tạo thạc sĩ quản lý đất đai là gì? 

 

    Chương trình đào tạo nhằm cung cấp cho người học kiến thức chuyên sâu của ngành, liên ngành và phương pháp nghiên cứu khoa học phù hợp để có thể độc lập nghiên cứu và giải quyết các vấn đề chuyên môn về quản lý đất đai, đáp ứng nhu cầu của xã hội. Có thể phát hiện, khám phá và thử nghiệm chính sách mới về pháp luật, chính sách phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai: đo đạc, lập bản đồ địa chính; xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu, đánh giá đất đai, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình sử dụng đất đai... Có thể tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Quản lý đất đai, Quy hoạch sử dụng đất, Quản lý tài nguyên...

Chi tiết chương trình đào tạo

    Đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực trong công tác quản lý đất đai, có kiến thức chuyên sâu đảm nhiệm nhiệm vụ quản lý, giảng dạy và nghiên cứu khoa học, ứng dụng vào thực tế một cách có hiệu quả trong điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội. Hiểu rõ kiên thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật và có khả năng vận dụng thành thạo các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong công tác quản lý đất đai.

 - Hiểu biết sâu và vận dụng tốt các kiến thức pháp luật đất đai ứng dụng, thanh tra đất đai, các thông tư, nghị định và quy định về lĩnh vực chuyên ngành quản lý đất đai.

- Nắm vững các kiến thức về quản lý, đánh giá và quy hoạch sử dụng đất đai ứng dụng, cũng như các kiến thức về trắc địa, kỹ thuật bản đồ địa chính, hệ thống thông tin địa lý (GIS).

- Có kiến thức sâu về quản lý đất đai và quản lý đô thị như: kiểm kê & chỉnh lý biến động đất đai, nông nghiệp đô thị, quản lý đô thị.

- Có kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học và tư duy hệ thống để hỗ trợ giải quyết công việc chuyên môn

 - Có kiến thức chuyên môn sâu về kỹ thuật, công nghệ như: đo đạc thành lập bản đồ địa chính, xử lý số liệu đo đạc, quản lý thông tin đất đai LIM/LIS, viễn thám ứng dụng trong quản lý, dự báo dịch hại - thiên tai - thảm họa, mô hình hóa, thống kê địa lý.

- Có khả năng vận dụng các kiến thức về pháp luật đất đai trong quản lý nhà nước về đất đai, thanh tra và giải quyết tranh chấp đất đai.

- Có kiến thức chuyên môn sâu về khối kiến thức quy hoạch, quản lý và bảo tồn tài nguyên đất đai như: quy hoạch phân bố sử dụng đất, quy hoạch và phát triển nông thôn, quy hoạch phát triển vùng và đô thị, phát triển bền vững tài nguyên đất, khai thác và bảo tồn tài nguyên đất, dự báo biến động tài nguyên đất đai.

- Nắm vững, phân tích được biến động giá đất, thị trường nhà đất thông qua khối kiến thức: kinh tế tài nguyên đất đai, Quản lý & Phân tích thị trường bất động sản, phân tích sinh kế trong thay đổi sử dụng đất.

- Có kiến thức thực tiễn chuyên ngành Quản lý đất đai thông qua thực tập chuyên ngành QLĐĐ và thực hiện luận văn tốt nghiệp.

    Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp, không thường xuyên xảy ra, không có tính quy luật, khó dự báo; có kỹ năng nghiên cứu độc lập để phát triển và thử nghiệm những giải pháp mới, phát triển các công nghệ mới trong lĩnh vực được đào tạo như sau:

- Thành thạo kỹ thuật đo đạc cao trình, đo đạc địa chính, tính toán bình sai các dạng lưới đường chuyền.

- Có kỹ năng trong giải đoán ảnh viễn thám, đồ họa và thiết kế cảnh quan, xây dựng bản đồ địa chính, địa hình, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ thổ nhưỡng, các loại bản đồ chuyên đề khác.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành Quản lý đất đai và các phần mềm hỗ trợ khác theo quy định của Bộ Tài Nguyên & MT như: Microstation, Famis, AutoCad, 3D Max, Sketchup, Mapinfo, Arcgis Desktop, ENVI.

- Có khả năng thực hiện, tư vấn trong lĩnh vực quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch nông nghiệp, quy hoạch nông thôn mới.

- Tham gia tư vấn về giá đất, thẩm định giá, bất động sản.

- Ứng dụng các phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại trong lĩnh vực quản lý đất đai.

- Có năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh/Pháp) phục vụ cho nghiên cứu và đọc tài liệu chuyên ngành.

- Có tư duy phân tích hệ thống và sáng tạo, làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

- Có kỹ năng báo cáo, thuyết trình và thảo luận trước đám đông kết hợp với việc sử dụng ngôn ngữ, thời gian và phương tiện hỗ trợ phù hợp.

- Có năng lực giao tiếp và quan hệ cộng đồng, đàm phán với các đối tác trong các dự án liên quan..

- Có khả năng phân tích và đề xuất các chính sách, biện pháp phục vụ cho việc giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội, kỹ thuật thuộc lĩnh vực tài nguyên đất đai có hiệu quả.

- Mềm dẽo và linh hoạt trong tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo, lập kế hoạch và đề xuất giải pháp giải quyết các vấn đề.

 

II/. Định hướng nghề nghiệp của học viên tốt nghiệp:

 

Học viên sau khi tốt nghiệp chương trình có thể đảm đương các vị trí sau:

 

1/ Cơ quan nhà nước:

- Cán bộ nghiên cứu tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý tài nguyên và môi trường…

- Cán bộ giảng dạy tại trường đại học, cao đẳng, dạy nghề thuộc lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý tài nguyên và môi trường…

- Chuyên gia, cán bộ về quản lý Nhà nước về đất đai các cấp từ Trung ương, tỉnh,  huyện, xã.

- Chuyên gia, Cán bộ tư vấn về quản lý đất đai, quản lý tài nguyên và môi trường cho các chương trình, dự án trong và ngoài nước.

·      Cán bộ địa chính, hành chính cấp cơ sở, làm việc tại các ủy ban nhân dân xã, phường.

·      Trong các phòng tài nguyên môi trường, phòng quản lý đô thị của huyện, quận.

·      Văn phòng đăng ký đất đai.

·      Ban thanh tra của huyện, quận, tỉnh, thành phố.

·      Cục quản lý đất đai.

·      Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố.

·      Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,...

·      Có khả năng vận dụng các kiến thức về pháp luật đất đai trong quản lý nhà nước về đất đai, thanh tra và giải quyết tranh chấp đất đai.

·      Nắm vững, phân tích được biến động giá dđất, thị trường nhà đất thông qua kiến thức: Kinh tế tài nguyên đất đai, Quản lý và phân tích thị trường bất động sản, Phân tích kinh tế trong thay đổi sử dụng đất.

·      Tham gia tư vấn về giá đất, thẩm định giá, bất động sản.

2. Giảng viên, nghiên cứu:

·      Giảng viên tại các trường cao đẳng, đại học có chuyên ngành quản lý đất đai.

·      Nghiên cứu trong các cơ quan như: Hội Khoa học đất, Tổng cục Quản lý đất đai, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn, Viện Nghiên cứu Quản lý đất đai...

3. Các công ty, doanh nghiệp

·      Công ty bất động sản, môi giới, định giá nhà đất.

·      Công ty xây dựng, bản đồ, trắc địa.

·      Công ty kinh doanh địa ốc.

·      Ban quản lý dự án quy hoạch, xây dựng...


III/. Khung chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Quản lý Đất đai - Đại học Thái nguyên